שערים לוגיים

בפרק זה יילמדו שלושה שערים לוגיים, המאפשרים לנו להרכיב מספר ביטויים בוליאניים לביטוי אחד ובכך ליצור תנאים מורכבים לשליטה בזרימת תכנית המחשב.