שער או (OR)

כאן נלמד על השער הלוגי או (OR).
מטרות:
- הלומדים ידעו מתי ערכו של ביטוי בוליאני מורכב המכיל שער או יהיה אמת ומתי יהיה שקר.
- הלומדים ידעו לשלב שער או בתכנית מחשב.

פתרונות תרגילים

09:29 פקודת התנאי if סי שרפ תנאי מורכב מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית