שער לא (NOT)

כאן נלמד על השער הלוגי לא (NOT).
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד משנה שער לא את ערכו של ביטוי בוליאני.
- הלומדים ידעו לשלב שער לא בתכנית מחשב.