לולאת while עם זקיף

כאן נלמד כיצד לכתוב לולאת while שתפקידה לקלוט ולעבד קלט מן המשתמש, כאשר המשתמש ייקבע את מועד סיום הקליטה באמצעות סימן מוסכם מראש.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה משמעותו של זקיף.
- הלומדים ידעו כיצד לכתוב לולאת while עם זקיף.

שיעורים

09:37 while loop part 2 C# מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
11:58 while loop part 1 שימוש בזקיף בלולאה מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:04 פתרון תרגיל WHILE מאת עולם ההייטק, הועלה ע"י איתמר בנית