לולאת while

בפרק זה נלמד את התחביר של לולאת while, המאפשרת ביצוע קטע קוד מספר פעמים שאינו ידוע מראש, אלא נקבע במהלך ריצת הלולאה.