יחידות מידה ומערכת יחידות סטנדרטיות

בפרק זה נלמד על יחידות מידה שונות, על חשיבותן, על המרת יחידות ועל מערכת היחידות הסטנדרטית.
מטרות:
- הלומדים ידעו להמיר יחידות אורך נפוצות ויחידות זמן נפוצות.
- הלומדים ידעו מהן היחידות במערכת היחידות הסטנדרטיות.

שיעורים

17:06 מרחק מהירות מסה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 תיאור היחידות הבסיסיות בשיטת SI מאת מרכז שוורץ/רייסמן הדרכות למורי פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
07:56 קינמטיקה 2 – המרת יחידות מרחק, זמן ומהירות מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
09:57 [פיזיקה לבגרות] מכניקה - גדלים פיזיקליים ⏱ מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

08:45 יחידות מידה - המרות אורך, שטח ונפח מאת מהצעד הראשון סרטוני הדרכה, הועלה ע"י איתמר בנית
12:40 המרת מידות נפח מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:41 קמ"ש -מ"ש מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

העמקות

07:21 How the Meter Became the Meter מאת It's Okay To Be Smart, הועלה ע"י איתמר בנית