מבוא לקינמטיקה - מושגי יסוד

בפרק זה נגדיר את מושגי היסוד בקינמטיקה חד מימדית.