קינמטיקה 2 – המרת יחידות מרחק, זמן ומהירות

מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים