מהירות ממוצעת

בפרק זה נגדיר מהי מהירות ממוצעת, מה משמעותה וכיצד ניתן לחשב אותה.
מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב מהירות ממוצעת של תנועת גוף.
- הלומדים יבינו את ההבדל בין מהירות למהירות ממוצעת.
- הלומדים ידעו מה הייצוג הגרפי של מהירות ממוצעת על גרף מקום זמן.

שיעורים

09:01 מהירות ממוצעת 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:25 מהירות ממוצעת ומהירות רגעית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:45 חישוב מהירות ממוצעת מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

05:28 מהירות ממוצעת 4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:08 תרגיל מהירות ממוצעת 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:29 מהירות ממוצעת- בעיה 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:04 תרגיל מהירות ממוצעת 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית