מהירות ממוצעת ומהירות רגעית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באוקטובר 2014

להשלים