הגדרת תאוצה

בפרק זה נלמד מהי תאוצה בתנועה שוות תאוצה.
מטרות:
- הלומדים ידעו מהי תנועה שוות תאוצה.
- הלומדים ידעו לחשב תאוצה בתנועה שוות תאוצה.

שיעורים

10:16 קינמטיקה 3 – תאוצה מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית
17:33 פיזיקסל - קינמטיקה - תאוצה1 מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
02:28 הגדרת התאוצה מאת Nisim Ochayon, הועלה ע"י איתמר בנית
02:07 תאוצה מאת Nisim Ochayon, הועלה ע"י איתמר בנית
07:59 מהי תאוצה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית