קינמטיקה 3 – תאוצה

מאת roniabc Physics, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בנובמבר 2017

להשלים