משוואת מקום זמן בתנועה שוות תאוצה

בפרק זה נשתמש בקשר שמצאנו בין גרף מהירות זמן לבין ההעתק כדי למצוא קשר בין המקום לזמן בתנועה שוות תאוצה.
מטרות:
- הלומדים ידעו לכתוב משוואת מקום זמן לתנועה שוות תאוצה.

שיעורים

12:43 [פיזיקה לבגרות] מכניקה - תנועה בתאוצה קבועה ✈ מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
04:51 העתק של גוף מואץ מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:33 מרחק המראת מטוס Airbus A380 מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:02 תנועה בקו ישר - שימוש בגרפים ובמשוואות מאת ליאור עקירב, הועלה ע"י איתמר בנית
12:10 תנועה בקו ישר - פתרון בגרות 2006 משרד החינוך מאת ליאור עקירב, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 פתרון שאלה מבחינת בגרות 2008 במכניקה - תנועה בקו י מאת ליאור עקירב, הועלה ע"י איתמר בנית
15:06 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 1 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
01:38:11 פתרון תרגילים בתאוצה קבועה מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
11:36 תנועה בתאוצה קבועה2 מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:56 פיזיקסל - תאוצה תרגיל קליע1 מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
07:38 פיזיקסל-תאוצה תרגיל קליע2 מאת phisicassel, הועלה ע"י איתמר בנית
14:19 תאוצת המראת מטוס מנושאת מטוסים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:06 פיזיקה קינמטיקה תאוצה- תרגיל ופתרון 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

03:32 איך לבחור את הנוסחאות הנכונות בתנועה שוות תאוצה מאת ליאור עקירב, הועלה ע"י איתמר בנית
07:55 מבוא לחישוב ההעתק בתנועה שוות תאוצה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית