תנועה בקו ישר - שימוש בגרפים ובמשוואות

מאת ליאור עקירב, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בדצמבר 2014

להשלים