פעולות ב javascript ותכונת id

פעולות (פונקציות) מאפשרות קריאה לקטע קוד ידוע מראש. כתיבת פעולות תאפשר לנו בעתיד להפעיל קטעי קוד בהתאם לפעולות המשתמש בדף.
תכונת id מהווה "שם" לתגיות בדף ה HTML ומאפשרת למתכנת להתייחס לתגיות אלה מתוך קוד javascript על מנת לשנות את תכונותיהן.

מטרות:
הלומדים ידעו לכתוב פעולות ב JS.
הלומדים ידעו להפעיל פעולות ב JS באמצעות קישור.
הלומדים ידעו כיצד לתת לעצם שם (תכונת id) וכיצד לגשת אליו מתוך קוד JS.

שיעורים

06:50 מדריך JavaScript - שיעור 5 מבוא לתכנות - פעולות מאת Shay Shperber, הועלה ע"י איתמר בנית
05:51 מדריך javascript - שיעור 8: פונקציות עם משתנים מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:35 מדריך javascript - שיעור 7: פונקציות 2 מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
03:30 מדריך javascript - שיעור 6: פונקציות מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית
04:44 תכונת id מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
07:25 פעולות ב JS מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
02:26 בניית אתרים html - שיעור 27: id מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

06:39 פונקציות עם חישובים -דוגמא מאת אלי נעים - מדריך לתכנות, הועלה ע"י איתמר בנית