תכונת id

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 בפברואר 2014

להשלים