תנועה במעגל אנכי

בפרק זה נתאר תנועת גופים במעגל אנכי, בו המהירות משתנה עם שינוי גובה הגוף.

שיעורים

14:44 מעגל אנכי 1 מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
23:04 תנועה מעגלית אנכית בפחות מ-24 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית
07:43 תנועה במעגל אנכי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
10:52 מכניקה - תנועה במעגל אנכי עם וקטורים מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:43 מכניקה: תנועה מעגלית- 3. תנועה במעגל אנכי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
04:35 תאוצות בתנועה במעגל אנכי מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
08:44 תנועה במעגל אנכי - מהירות קריטית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י שיר שלו
05:48 תמל"ק 02 - התנתקות: המשמעות הפיזיקלית מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
05:29 תמל"ק 03 - מהירות מינימום בשיא הגובה (קריטית) מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
12:18 כוחות במעגל זקוף מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

19:36 שיעור 33.4 מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
05:59 תמל"ק 04 - מהירות מינימלית בתחתית כדי להשלים הקפה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
03:19 Loop the Loop מאת TSG Physics, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

22:01 שיעור 33.5 מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:39 עבודה ואנרגיה בעיה 31-2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
17:55 תמל"ק 05 - הכח הנורמלי מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
07:47 תמל"ק 07 - שאלה משולבת והתנתקות בזווית מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
08:49 Bowling ball in vertical loop מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

18:41 הכנה לבגרות - גובה מרבי במעגל אנכי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית