תנועה מעגלית לא קצובה

בפרק זה נעסוק בתנועה מעגלית שאינה קצובה- תנועה בה גודל המהירות משתנה, כך שקיימת תאוצה בכיוון המשיק למעגל.