החוק השני של קפלר

בפרק זה נלמד את החוק השני של קפלר - המתאר קשר בין מהירות כוכב הלכת לבין קרבתו לשמש.

שיעורים

14:54 מכניקה - החוק השני של קפלר על-פי ניוטון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית