מכניקה - החוק השני של קפלר על-פי ניוטון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בפברואר 2015

להשלים