תאוצה רגעית

בפרק זה נגדיר תאוצה רגעית ונראה כיצד לחשבה מתוך נתונים וכיצד לחלצה מתוך פונקציית מהירות זמן.

ניסויים

14:24 מכניקה - קינמטיקה - תאוצה בנסיעה במעלית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית