מכניקה - קינמטיקה - תאוצה בנסיעה במעלית

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2015

להשלים