יחסיות התאוצה

בפרק זה נראה כי התאוצה היא גודל יחסי, ונראה כיצד לעבור ממערכת ייחוס אחת לשנייה.

העמקות

09:13 עמוד 9, תרגיל 4 - תנועה יחסית בכיוונים מאונכים מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית