עמוד 9, תרגיל 4 - תנועה יחסית בכיוונים מאונכים

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במאי 2018

להשלים