מטענים חשמליים

בפרק זה ננסה להסביר תופעות אלקטרוסטטיות באמצעות מודל של מטענים חשמלייםפ חיוביים ושליליים.

מטרות:

- הלומדים יבינו את המידול של תופעות אלקטרוסטטיות באמצעות העברת מטענים מגוף לגוף, אשר דוחים או מושכים זה את זה.

- הלומדים ידעו להסביר פעולת אלקטרוסקופ, ובפרט את ההארקה של אלקטרוסקופ.

- הלומדים יקשרו את התופעות האלקטרוסטטיות למודל האטום- מעבר אלקטרונים מגוף לגוף. מדוע מטען האלקטרון הוגדר כמטען שלילי.

- הלומדים ידעו להסביר מודל פשוט לקיטוב של חומר מבודד וידעו לפתור שאלות פשוטות בנושא הפרדת מטענים על ידי קיטוב.

שיעורים

10:59 כוח חשמלי ומטען חשמלי - חלק א מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 חשמל 1 מודל אטום בסיסי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
02:47 מטען חשמלי מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
01:45 מטען חשמלי - מטען חשמלי יכול לעבור ממקום למקום מאת madajerusalem, הועלה ע"י איתמר בנית
03:07 תורת החשמל 2 - משיכה ודחייה של מטעניים חשמליים מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
07:54 מבנה החומר והמטען החשמלי מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
08:24 הקצרצרים של רם חשמל שיעור 3 - השראה אלקטרוסטטית מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
13:33 מוליכים, מבודדים והשראהאלקטרוסטטית מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:20 חשמל ומגנטיות- 1. המטען החשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

00:33 Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) מאת blackcreekresearch, הועלה ע"י איתמר בנית
01:40 מטען חשמלי - מה הוא מטען חשמלי? מאת madajerusalem, הועלה ע"י איתמר בנית
03:14 ניסוי השראה אלקטרוסטטית מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

08:48 שימור המטען מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
13:17 יחידת המטען הבסיסית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
08:48 שימור המטען מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית