תורת החשמל 2 - משיכה ודחייה של מטעניים חשמליים

מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 באפריל 2016

להשלים