מוליכים, מבודדים והשראהאלקטרוסטטית

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביולי 2017

להשלים