הגדרת השדה החשמלי ושימושיו

השדה החשמלי מאפשר לתאר את ההשפעה שיוצרים מטענים חשמליים במרחב.

מטרות:
- הלומדים יבינו את המושג שדה ווקטורי.

- הלומדים ידעו לחשב את השדה שיוצר מטען נקודתי בנקודה מסוימת.

- הלומדים ידעו לחשב כוח חשמלי על מטען בהנתן שדה חשמלי.

שיעורים

05:59 השדה החשמלי של מטען נקודתי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:13 חשמל ומגנטיות למהנדסים: 6. שדה חשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:02 השדה החשמלי מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
15:07 שדה חשמלי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:33 אלקטרוסטטיקה (חלק 2): מבוא למטען, חלקיק וחוק קולון מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
08:13 חשמל ומגנטיות- 3.השדה החשמלי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
16:58 שדה חשמלי בפחות מ-17 דקות מאת 5M Stories, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

15:43 שדה חשמלי רמה א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:50 שדה חשמלי -כדור בתוך קבל לוחות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית