שדה חשמלי -כדור בתוך קבל לוחות

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 22 בספטמבר 2016

להשלים