ייצוג השדה החשמלי בעזרת קווי שדה

קווי שדה מאפשרים להציג באופן חזותי את התנהגות השדה החשמלי במרחב.
מטרות:

- הלומדים ידעו לשרטט קווי שדה סביב מטענים נקודתיים בודדים, וסביב זוגות זוגות מטענים.

- הלומדים יידעו להשתמש בשיקולי סימטריה לשרטוט קווי שדה במערכות מטענים.

שיעורים

13:59 שיעור פתוח - קווי שדה מאת Kfir Shoar, הועלה ע"י איתמר בנית
11:08 קווי שדה חשמלי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
36:32 חשמל 8 מיפוי קווי שדה חשמלי של מטען נקודתי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
09:06 קווי שדה חשמלי - הסבר מאת amityosov, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:18 קווי שדה - תרגיל לדוגמא מאת amityosov, הועלה ע"י איתמר בנית