חשמל 8 מיפוי קווי שדה חשמלי של מטען נקודתי

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020