עבודת הכוח החשמלי

כאשר מטען נע בשדה חשמלי, הכוח החשמלי מבצע עליו עבודה.
מטרה - הלומדים ידעו לחשב את עבודת הכוח החשמלי על מטען נע בשדה חשמלי הנוצר ע״י מטען נקודתי.

שיעורים

06:53 חשמל ומגנטיות- 10. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
22:18 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י Ilya Vinokur