חשמל ומגנטיות- 10. אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בפברואר 2015

להשלים