מדידת זרם ומתח

זרמים ומתחים הם גדלים הניתנים למדידה בפשטות יחסית.
מטרות:

- הלומדים ידעו מה המאפיינים של וולטמטר ושל אמפרמטר אידאליים.

- הלומדים יכירו את עקרון הפעולה של גלוונומטר וידעו כיצד להפכו לאמפרמטר או לוולטמטר.

שיעורים

03:32 תורת החשמל 31 - מכשירי מדידה מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
12:17 פיזיקה חשמל כיתה ט - אמפרמטר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:18 מכשירי מדידת מתח ועוצמת זרם חשמלי מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

08:22 איך משתמשים ברב מודד מאת BuildiT - DIY Israel, הועלה ע"י איתמר בנית
13:46 כיצד לחשב מתח בין שתי נקודות במעגל מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:28 מכשירי מדידה תרגיל מספר 3 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
02:13 תורת החשמל 33 - מכשירי מדידה תרגיל מספר 2 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
08:51 תורת החשמל 32 - מכשירי מדידה תרגיל מספר 1 מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:02 תורת החשמל 39 - גשר ויטסטון מאת TheDakoKnowledge, הועלה ע"י איתמר בנית
10:16 חשמל ומגנטיות - השפעת מכשירי המדידה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

07:23 רב מודד חיבורים מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית