רב מודד חיבורים

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 במאי 2019