אובייקט response

אובייקט response הוא אובייקט הקיים בצד השרת ואוסף לתוכו את כל המידע שיש לשלוח בסיום ריצת קוד השרת למשתמש. ללא שימוש בטכנולוגיית ASP הוא מכיל רק את התוכן המפיע בצד הלקוח של הקובץ (HTML, JS), אולם ניתן לשנות את התוכן המוכנס לתוכו במהלך ריצת הקוד בצד השרת.

מטרות:
הלומדים ידעו כי אובייקט response מכיל את כל המידע הנשלח את המשתמש מן השרת.
הלומדים ידעו להשתמש בפעולות - redirect,end,write.

שיעורים

04:34 פרק 8 - שימוש ב- Redirect מאת Nadav Ba, הועלה ע"י איתמר בנית
06:21 Response מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
06:57 אובייקט response מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית