אובייקט response

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2014

0:0 - סקירה כללית - תקשורת בין שרת ללקוח, אובייקט request.
1:20 - סדר יצירת אובייקט response - הרצת פעולת page_load, העתקת צד לקוח.
2:15 - תחביר לגישה לאובייקט response ופעולת write. כתיבהישירות לתוך האובייקט.
3:52 - פעולת end. סיום הכתיבה לאובייק ושליחתו ללקוח ללא תוכן צד הלקוח (HTML).
5:14 - פעולת redirect. ניתוב הלקוח לדף אחר.
6:03 - סיכום.