השדה המגנטי

בפרק זה נכיר את התופעות היסודיות הקשורות למגנטים, ונלמד לתאר את השפעת המגנטיות באמצעות שדה.
מטרות:

הלומדים ידעו מהו שדה מגנטי ומה השפעתו על מגנט קבוע.
הלומדים ידעו מהם חומרים פרומגנטיים ומהם חומרים פאראמגנטיים.
הלומדים ידעו לייצג שדה מגנטי באמצעות קווי שדה.

שיעורים

10:44 מבוא למגנטיות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
02:30 שדות מגנטים מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:53 חשמל ומגנטיות- 11. מיפוי שדה מגנטי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

06:26 MAGNETS: How Do They Work? מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית