חשמל ומגנטיות- 11. מיפוי שדה מגנטי

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 באפריל 2018

להשלים