מגנטיות

הכוח המגנטי, כמו הכוח החשמלי, מוכר לאנושות מזה מאות רבות של שנים. בפרק זה נעסוק בתופעה היסודית, בתיאורה באמצעות שדה ובקשר ההדוק בין המגנטיות לבין תורת החשמל.