השדה המגנטי של כדור הארץ

השימוש רב השנים במצפן מראה כי לכדור הארץ שדה מגנטי יציב יחסית, המאפשר להתמצא על פניו. בפרק זה נתאר מעט יותר לעומק את השדה המגנטי סביב כדור הארץ.
מטרות:
הלומדים ידעו מה צורתו של השדה המגנטי של כדור הארץ וכיצד הוא משתנה.
הלומדים ידעו מה הקשר בין הצפון המגנטי לצפון הגיאוגרפי של כדור הארץ.
הלומדים ידעו מה התיאוריות לגבי מקורו של השדה המגנטי של כדור הארץ.

שיעורים

13:32 שדה מגנטי של מגנט ושל כדור הארץ מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:34 Origin of Earth's Magnetic Field מאת J. Marvin Herndon, הועלה ע"י איתמר בנית