Origin of Earth's Magnetic Field

מאת J. Marvin Herndon, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במרץ 2015

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים