כוח בין זרמים מקבילים

כאשר זורם זרם בצמד תיילים מקבילים, כל אחד מהם יוצר שדה מגנטי בסביבתו של השני, וכך הם מפעילים כוח זה על זה.
מטרות:
- הלומדים ידעו לחשב את הכוח הפועל בין זוג תיילים מקבילים בהם זורם זרם.

שיעורים

12:39 כוח מגנטי בין שני זרמים מקבילים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:00 מגנטיות 7: כוח הפועל בין שני תיילים נושאי זרם מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:45 חשמל ומגנטיות- 7. הכח בין שני תילים נושאי זרם. מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:08 הדגמות במגנטיות - כוח בין שני תיילים מקבילים מאת מרכז שוורץ/רייסמן הדרכות למורי פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
05:50 תיל ומסגרת מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:02 כוח בין תיילים הנושאים זרמים בכיוונים הפוכים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית