תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי

על חלקיקים נושאי מטען חשמלי הנעים בשדה מגנטי מופעל כוח. בפרק זה נעסוק בכוח זה במספר תרחישים שונים.