מנוע חשמלי

הכוח הפועל על תייל נושא זרם מאפשר ליצור תנועה. באמצעות שימוש מושכל במגנטים קבועים ושינוי כיווני הזרם, ניתן ליצור תנועה מעגלית עקבית - מנוע חשמלי.
מטרה: הלומדים יבינו את עקרון הפעולה של מנוע חשמלי.

שיעורים

10:36 מגנטיות 9: מנועים חשמליים - חלק א' מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
06:41 מגנטיות 11: מנועים חשמליים - חלק ג' מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:37 מגנטיות 10: מנועים חשמליים - חלק ב' מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:43 חשמל ומגנטיות יוצרים תנועה מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית