מחולל AC

גנרטור AC פועל ע"י סיבוב סליל בתוך שדה מגנטי.
מטרות:
- הלומדים יבינו את עקרון הפעולה של מחולל AC.
- הלומדים ידעו לחשב את הכא"ם המושרה כפונקציה של הזמן במחולל הפועל בשדה מגנטי אחיד.

העמקות

08:33 How Power Gets to Your Home: Crash Course Physics מאת CrashCourse, הועלה ע"י איתמר בנית