השראה אלקטרומגנטית

כשם שזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי, גם שדה מגנטי יכול ליצור זרם. בפרק זה נעסוק באופנים השונים לתיאור זרמים הנוצרים כתוצאה משדות מגנטיים.