השנאה

זרם חילופין מאפשר יצירת שנאים - רכיבים הממירים מתח נכנס מסוים למתח יוצא שונה.
מטרות:
- הלומדים יבינו את עקרון הפעולה של שנאים.
- הלומדים ידעו לחשב את מתח היציאה של שנאי הבנוי מסליל המצוי בתוך סילונית.

העמקות

09:50 How do Electric Transmission Lines Work? מאת Practical Engineering, הועלה ע"י איתמר בנית