שנאי אידיאלי

על מנת ליצור שנאי יעיל יש להטות את חלק הארי של השטף המגנטי הנוצר ע"י סליל הכניסה בשנאי, אל תוך סליל היציאה.
שנאי אידיאלי הוא שנאי בו כל השטף עובר דרך סליל היציאה.
מטרה:
- הלומדים ידעו לחשב את יחש המתחים בשנאי אידיאלי.