שטף מגנטי

שטף מגנטי הוא כלי מתמטי שיאפשר לנו בהמשך להבין את חוק פאראדיי.
מטרה - הלומדים ידעו לחשב שטף מגנטי דרך לולאה מוליכה.

שיעורים

05:54 חשמל ומגנטיות- 8. השטף המגנטי מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית